Дашхүү овогтой Чойжинсүрэн

Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумын харьяат “Голд Магнат” ХХК-н элч уралдааны тэргүүн байрын шагналт

 

Рекорд: 43 цаг 45 мин 14 сек

Өдрийн ялагч : 1 дэхь өдрийн ялагч

Өртөөний ялагч: 1-р өртөө

Оролцогчийн фото