МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ 2023 уралдааны бүртгэл явагдсаар байна. 2022.04.30-2022.05.18 ны байдлаар дараах оролцогч нар бүртгүүлсэн байна. Бүртгэлийг зааврын дагуу баталгаажуулснаар албан ёсны уралдах эрх баталгаажна.

76. Бурмаа овогтой Өсөхбаатар 19 настай Булган аймгаас

77.Соёл-Эрдэнэ овогтой Эрдэнэбат 23 настай Хэнтий  аймгаас

 

МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ 2023 уралдааны бүртгэлийн алба