Адьяасүрэн овогтой Гэрэлчулуун

Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын харьяат, “Шинэ Ирмүүн” ХХК-н элч

Адьяасүрэн овогтой Гэрэлчулуун

Рекорд: 51 цаг 23 мин 09 сек

Өртөөний ялагч: 13,20-р өртөө

Оролцогчийн фото