Батмөнх овогтой Ганхүрэл

Ховд аймгийн Зэрэг сумын харьяат, “Хос Алтайн Хүчтэн” ХХК-н элч

Батмөнх овогтой Ганхүрэл

Рекорд: 46 цаг 55 мин 37 сек

Өдрийн ялагч : 9 дэхь өдрийн ялагч

Өртөөний ялагч: 2,6,9,10, 27,28,29-р өртөө

Оролцогчийн фото