Хишигбаатар Баярмаа

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын харьяат “Монгол Даатгал”ХК-ийн элч

Хишигбаатар овогтой Баярмаа

Рекорд: 49 цаг 55 мин 14 сек

Оролцогчийн фото