Хулганаа овогтой Батхүү

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын харьяат “Монголиан Эрвейс” ХХК-н элч уралдааны дэд байрын шагналт

Хулганаа овогтой Батхүү

Рекорд: 44 цаг 01 мин 50 сек

Өдрийн ялагч : 4 дэхь өдрийн ялагч

Өртөөний ялагч: 6, 12,17-р өртөө

Оролцогчийн фото