Түвшинбаяр овогтой Дуламжав

Дундговь аймгийн Дэрэн сумын харьяат уралдааны тусгай байрын шагналт

Түвшинбаяр овогтой Дуламжав

Рекорд: 46 цаг 52 мин 30 сек

Өдрийн ялагч : 6 дэхь өдрийн ялагч

Өртөөний ялагч: 15, 19,25, 26-р өртөө

Оролцогчийн фото