Жаргал овогтой Энхжаргал

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын харьяат, “Арвайн Авзага” ХХК-н элч

Жаргал овогтой Энхжаргал

Рекорд: 49 цаг 49 мин 16 сек

Өдрийн ялагч : 2,3 дахь өдрийн ялагч

Өртөөний ялагч: 1, 4,7,26-р өртөө

Оролцогчийн фото