МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ 2022 уралдаанб элч нарын танилцуулга нэвтрүүлэг

МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ 2022 уралдаанд нийт 23 элч нар  аймаг, нийслэл, дүүргийн төлөөлөл болон  уралдахаар шалгарсан бил

Дэлгэрэнгүй...
МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ 2022 уралдааны элч нарын танилцуулга

МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ 2022 уралдааны танилцуулга нэвтрүүлэг та бүхэнд амралтын өдөр бүр хүрсээр байгаа билээ. Энэ бямб

Дэлгэрэнгүй...
МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ 2022

МОНГОЛ БРЭНД-МОРИН ӨРТӨӨ 2022 уралдааны элч нарын танилцуулга нэвтрүүлгийн зураг авалт нийт 17  аймгийн нутгаар болон Ула

Дэлгэрэнгүй...